VIP Gastlessen

Een ontdekkingsreis waarbij studenten en leerlingen leren discussiëren, redeneren en argumenteren. Maar ook feiten van meningen te onderscheiden. Allemaal vaardigheden die het actief meedoen aan de samenleving stimuleren en daaraan een positieve bijdrage leveren. Dat is de opbrengst van de gastlessen van de VIP Academy. Het aanbod bestaat uit een lesgedeelte en een interactieve workshop.

VIP gastles

Aanzetten tot kritisch nadenken, inlevingsvermogen ontwikkelen, zelfreflectie, relativeren en feiten van meningen onderscheiden. En open staan voor de mening van een ander en leren van elkaar. De VIP gastlessen zetten hoog in en zijn zeer interactief van opzet. Voor de deelnemers is een actieve rol weggelegd. Tijdens de gastles komt naar voren wat bij jongeren leeft en welke onderwerpen of thema’s hen raken. Hun inbreng vormt de basis voor een discussie of dialoog. Daarvoor worden ook de kaders vormgegeven: hoe gaan we tijdens het debat met elkaar om, wat zijn de spelregels? Tijdens de gastles staat de handels- én gevoelswijze van de deelnemers centraal en wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming.Een VIP gastles is een ontdekkingsreis waarbij studenten en leerlingen leren discussiëren, redeneren en argumenteren. Allemaal vaardigheden die het actief meedoen aan de samenleving stimuleren en daaraan een positieve bijdrage leveren. Dat is de opbrengst van de gastlessen van de VIP Academy.

Interactieve sessie

Het aanbod bestaat uit een lesgedeelte en een interactieve workshop. Het programma duurt twee uur, maar blijft boeien door de interactieve opzet en afwisseling tussen theorie en praktische vaardigheden. De gastles vindt plaats op school. De gastlessen zijn geschikt voor hbo, mbo, vo en po. Inhoudelijke invulling en de praktische organisatie wordt in nauwe samenspraak met de school/docent bepaald.

Grondwet en kernwaarden
De VIP gastlessen geeft invulling aan actief burgerschap en sociale cohesie aan de hand van de volgende kernwaarden: discriminatie en racisme, zelfbeschikking, democratie, rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie en solidariteit. En geeft invulling aan:

  1. Grondwet: artikel 1 van de Grondwet (gelijkheidsbeginsel), artikel 6 (vrijheid van Godsdienst en levensbeschouwing), artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11    (onaantastbaarheid lichaam).
  2. Universele Waarden van de Mens (UWM)
  3. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Scroll naar boven