Masterclass ‘Nederland is van ons allemaal’

Nederland is een klein, dichtbevolkt land met een enorme verscheidenheid aan religies en culturele achtergronden. In tegenstelling tot veel andere landen leven al die gemeenschappen over het algemeen tolerant ten opzichte van elkaar samen. Maar in een land met zoveel culturele verscheidenheid kan het ook schuren en wrijven. Wrijving geeft in het beste geval glans, maar kan ook leiden tot irritatie, onbegrip en vervreemding of polarisatie. Nederlanders met een migratieachtergrond voelen zich in toenemende mate buitengesloten, gediscrimineerd en gemarginaliseerd, terwijl steeds meer autochtone Nederlanders bang zijn om hun identiteit en cultuur te verliezen. Als gevolg daarvan trekken mensen zich terug binnen de eigen groep, wat polarisatie in de hand werkt.

Ook al hoeven we ook weer niet te doen alsof ons land uit elkaar dreigt te vallen. Wanneer de spanningen in ons land toenemen en mensen elkaar gaan wantrouwen en met de rug naar elkaar toe komen te staan, heeft dit directe invloed op de sociale cohesie in ons land. Als de sociale cohesie afbrokkelt, heeft dit niet alleen consequenties voor onze sociale en maatschappelijk binding, ook de wijze waarop we met elkaar omgaan komt onder druk te staan.

De masterclass biedt vakoverstijgende handvatten om gesprekken te begeleiden, jongeren dichter bij elkaar te brengen, te motiveren, confronteren, coachen en te raken.

Tijdens de Masterclass maken deelnemers, kennis met verschillende gesprekstechnieken, waarmee je een constructieve dialoog en open debat op gang kunt brengen. Maar ook welke methodes gebruikt kunnen worden om controversiële en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Op interactieve wijze gaat de groep in gesprek over wat het betekent in Nederland te wonen. En waarom we met elkáár Nederland vormgeven aan de hand van fundamentele basisvragen:

  • Wat is onze gemeenschappelijke deler?
  • Wat hebben wij gemeen met elkaar?
  • Wat delen wij met elkaar?
  • Wat verbindt ons?

 

Scroll naar boven